dimecres, 23 de gener del 2019


La implementació de les noves tecnologies a la nostra societat actual suposa molts avantatges pel sector de la Tercera Edat, tot i que es sentin exclosos d’ells. L ‘Internet és una eina que els pot servir per resoldre dubtes, lectura de premsa, entreteniment, comunicació, informació, etc. Per això des de la Residència es facilita l’ús d’un ordinador amb accés a Internet a la sala d’activitats a l’abast de tots els usuaris.   
També des del Centre ja fa mesos que es va iniciar un projecte de wii-teràpia, la qual es basa en l’ús de la videoconsola wii  i jocs d’entrenament cerebral amb els que es pretén generar una situació lúdica que permeti l’estimulació de les funcions cognitives superiors i promogui la interacció social. Aquesta teràpia sempre és supervisada per l’educadora social i la psicòloga del Centre. També permet treballar la vessant física gràcies als jocs d’entrenament esportiu, dinamitzats per les fisioterapeutes del Centre.
Per altra banda, el Centre acaba d’iniciar un projecte juntament amb l’entitat Punt Òmnia, la qual facilita uns tallers d’informàtica bàsica adaptats a col·lectius amb més dificultats d’aprenentatge. En aquest projecte hi participa un grup d’usuaris de la Residència i Centre de Dia per tal d’iniciar-se a l’ús d’aquestes eines.
Per això, aquesta Residència i Centre de Dia incloent totes aquestes activitats en seu el programa anual, aposta per un futur més inclusiu dels seus usuaris cap a les noves tecnologies.