dijous, 13 d’abril del 2017

UNA ACTIVITAT ESTRELLA: "EL BINGO"

El "bingo" és l'activitat més lúdica i que més residents aplega cada dijous a la tarda. Si veniu al nostre centre una d'aquestes tardes, començareu a veure com la gran majoria d'ells s'asseuen al seu lloc habitual esperant que caigui la primera bola i la partida s'inicïi. 

Un dels elements motivadors i que és la causa principal del gran índex de participació, és el fet que el resident qeu guanya una partida rep un petit detall com pot ser: una ampolla de colònia, unes mitjes, una cartera, un ventall, etc. 

No obstant, a nivell socioeducatiu, l'element més important és la relació d'ajuda que neix. Sovint, alguns residents poden mostrar certes dificultats per seguir el joc. És en aquest moment quan algun company li ofereix el suport per tal que pugui continuar amb la partida i segui obtant a poder guanyar; mentre aquest darrer se sent satisfet. 

És interessant veure les relacions que s'estableixen i els diferents estils comunicatius que apareixen, com es parlen entre ells, les petites disputes que poden sorgir fruit d'un joc o la competitivitat.

El bingo doncs, és per definció un joc de taula, però per nosaltres és molt més que això.